PR Nội Bộ

PR NỘI BỘ – MỘT PHẦN KHÔNG THỂ THIẾU TRONG DOANH NGHIỆP
Vậy PR nội bộ là gì bạn đã hiểu đúng về PR nội bộ ?
Mỗi doanh nghiệp cần duy trì thông tin liên lạc giữa các chi nhánh, lãnh đạo, quản lý nhân viên và người lao động của họ. Điều này gọi là “giao tiếp nội bộ”, một tính năng thiết yếu trong cơ cấu hành chính của doanh nghiệp. PR nội bộ hỗ trợ, thúc đẩy quá trình giao tiếp này hiệu quả hơn, trơn tru hơn. Thực tế ngày nay, bộ phận Nhân sự đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì thông tin liên lạc nội  bộ, bên cạnh sự hỗ trợ của bộ phận PR.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh doanh càng mang tính cạnh tranh cao thì chủ doanh nghiệp càng có nhu cầu duy trì các kênh thông tin nội bộ tốt. Trụ sở chính phải thường xuyên thông báo các thay đổi trong chính sách và chính sách mới với các chi nhánh. Các báo cáo tăng trưởng kinh doanh, dự đoán nhu cầu thị trường, thông tin chuyên ngành được tập hợp gửi về trụ sở chính giúp duy trì truyền thông nội bộ như một dòng chảy liên tục không ngừng. Nhân viên cần được khuyến khích nâng cao tinh thần làm việc, tinh thần sáng tạo cũng như nắm được các mục tiêu kinh doanh, văn hóa, đạo đức của công ty để họ thực sự có sự tham gia và cống hiến với những việc họ làm. Công nhân trong dây chuyền sản xuất cần nhận thức được về những mục tiêu chung và trách nhiệm của họ để xử lý và vượt qua những trở ngại trong công việc. Ngay cả những thông tin nhỏ nhặt nhất như thay đổi địa điểm canteen, điều chỉnh thực đơn ăn trưa … cũng cần phải được thông báo trước và đầy  đủ cho nhân viên.

Ngược lại, người lao động nhờ có PR nội bộ sẽ bày tỏ với cấp lãnh đạo, quản lý cao hơn những bất bình, kỳ vọng và cả những khó khăn của họ. Thông tin nội bộ được thông suốt sẽ tạo nên một sự gắn kết mạnh mẽ và lâu dài giữa nhân viên – quản lý, thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ phân, phòng ban trong một doanh nghiệp. Nó cũng đồng thời loại bỏ sự hiểu lầm, kích thích tăng trưởng của doanh nghiệp. PR nội bộ, bên cạnh đó cũng đảm bảo sự tham gia của tất cả mọi người vào hoạt động giao tiếp.

Để hoạt động PR nội bộ hiệu quả
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu như hiện nay, tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp không phải là sản phẩm, quy trình hay công nghệ – mà chính là các nhân viên. Việc trao quyền cho nhân viên và sự tham gia thực sự của họ vào các hoạt động của công ty ảnh hưởng rất lớn đến lợi thế cạnh tranh, cụ thể những công ty này “tăng 40% mức độ hài lòng của khách hàng, 30% lợi nhuận và 36% hiệu suất tổng thể” (Nguồn Frost & Sullivan).
Trong nhiều vai trò và trách nhiệm khác nhau, đội ngũ PR nội bộ sẽ chỉ đạt được thành công như trên bằng cách:
Hiểu đối tượng công chúng của PR nội bộ: nhân viên, các bên liên quan.


Nắm rõ các mục tiêu, kết quả kinh doanh, cải thiện sự tham gia của nhân viên vào mọi hoạt động và lĩnh vực trong doanh nghiệp. Xây dựng chiến lược truyền thông hấp dẫn phù hợp với chiến lược kinh doanh hướng tới nhân viên để họ cùng tham gia nỗ lực. Lựa chọn các kênh thông tin, training, truyền cảm hứng… để họ nắm được mục tiêu của công công ty
Các nhà lãnh đạo cần xây dựng một bộ công cụ quy định về hành vi, thái độ, văn hóa dành cho nhân viên và doanh nghiệp
Kỹ năng cần có của người làm PR nội bộ. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, ứng xử tinh tế, khéo léo. Khả năng sử dụng và ứng dụng hiệu quả các công cụ truyền thông mới
Nhanh nhẹn, hoạt bát, không ngại tham gia các hoạt động phong trào, các sự kiện nội bộ, nghiệp vụ báo chí, kỹ năng viết tốt trên mọi công cụ, lắng nghe và phản hồi tốt, trở thành trung gian trong các cuộc giao tiếp nội bộ trong tổ chức
Tính linh hoạt cao, để kịp thích ứng với nhiều môi trường, hoàn cảnh cũng như sự đa dạng ngày càng tăng của các hoạt động truyền thông nội bộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *